Tag Archives: canalbelt

‘the broom’ door het café in Amsterdam

bezem-kopij-ill

Het moet in de jaren 80 zijn geweest. De uitbater van het café in de buurt was aan het sluiten. De lichten waren aan en de laatste gasten waren net de deur uit. Tijd om de bezem er doorheen te halen. Een man steekt zijn hoofd om de deur van het café en vraagt met een mooi ‘British’ accent of er nog een biertje te koop is.

 

Nee, de tent is dicht en de toog al helemaal. De Engels sprekende man kijkt de barman dringend aan. Is dat echt zeker? Nou, howel de uitbater spuugt er zelf ook niet in en samen een biertje drinken nadat er wat opgeruimd is? In zijn Amsterdams-Engels zegt hij dat als deze meneer de bezem pakt en mee helpt ze samen achteraf nog wel een biertje kunnen drinken. De Engelsman knikt verheugd en pakt de bezem en begint met vegen.

 

Geroutineerd pakt de eigenaar van het cafe de zaken aan. Hij doet het al jaren het zit um in het bloed. Vrij snel is het schoon genoeg voor vanavond. Morgen weer een dag.De tap kan weer even open als beloning.

 

“And…, where are you coming from?”,vraagt de kastelein weer in zijn rol. “I am coming from England.” “Ye, I thought so, you got that accent. What do you do, for your living?” “Oh, I’am in the music industry.” “So, and… can you earn some money with it?” “Yes, I am doing fine, it is enough.” “Then you are lucky. Why are you here then?” “Oh, I just like Amsterdam, it is not so far away from England.” “Yes, that is true. You’ve earned a other beer. then I have to close, really now. You can clean very good with that broom! Uh… what is your name?”

“I would like that beer, please. And my name is David. Nice to meet you”

“Oh, nice name… and further, what is the rest of your name?”

“Bowie.”

“Oh David Bowie, that is funny I heard from you.”

Advertisements

Sint Maarten ’14 Prinsengracht 969

Gisteravond was het weer zover… sjaals ophangen, kaarsjes aan, traktatieschaal klaar zetten, halve voordeur open en wachten… tot er kindervoetjes op het stoeptrapje klinken.  Tijdens het toelopen naar de voordeur starten ze al; kinderstemmen, “Sinte, Sinte Maarten de koeien hebben staarten…”

Blije gezichten en spanning, op het bordes en achter de voordeur.

De kinderen op het stoepje; ‘wat vinden ze van mijn lampion, zien ze dat ik um zelf heb gemaakt, weet ik de tekst nog goed van het liedje,… hebben ze hier lekkere snoepjes?’

Mijn kinderen, te groot om nog te lopen; ‘hebben de kinderen op de stoep het naar hun zin, ik moet niet vergeten te zeggen dat ze mooi zingen & prachtige (zelfgemaakte) lantarens hebben en… is mijn traktatie goed?’

Conclusie van de avond; iedereen was tevreden en blij. Delen en geven heel goed gelukt. We kunnen tevreden slapen.

Little Kingdom by the Sea is coming out Prinsengracht 969 = no. 68

‘Little Kingdom by the Sea’ offers an exclusive peek into the lives of the colorful inhabitants of the KLM Houses, who made their mark of Dutch history by Mark Zegeling. Prinsengracht 969 is KLM house no. 68.
 

Walk Along World Class Icons

Since the 1950s, KLM Royal Dutch Airlines has presented Delft Blue miniature houses to its Business Class passengers. These replicas of historic houses and national monuments are considered to be iconic of the Netherlands worldwide. ‘Little Kingdom by the Sea’ offers an exclusive peek into the lives of the inhabitants of the KLM houses. These pioneers, bold adventurers and other colorful figures made their mark on Dutch history. Extensive research including interviews with architectural historians and current residents have yielded a wealth of new information, engaging anecdotes, unique and juicy stories.

 
Little kingdom by the sea

spring is in the air

Spring suppen Stand up PaddleDe lente op de Prinsengracht

Het knispert, zit in de knop, fluistert, trappelt en roeit vol mooie belofte.

De Prinsengracht als basis voor de activiteiten van de stad Amsterdam. De waterpeddelaars  ‘suppen’ (het werkwoord van  de waterpeddelaars  “Stand up Paddle” om vooruit te komen) over de Prinsengracht.

Ze volgden een boot die met luide muziek hun voorging. De één deed het met meer gemak dan de ander. Niemand is erin gevallen. Ze hielden goed koers. Go with the flow.

Heerlijk we gaan weer naar buiten. Kijk uit naar wat dit jaar allemaal weer voorbij komt op de Prinsengracht.

 

The spring shows itself on the Prinsengracht.

It crackles, whispers, and rows full of beautiful promise. The Prince Canal as a basis for the activities of the city of Amsterdam. The water peddlers ‘suppen’ (the verb of the “Stand up Paddle” to move forward), on the Prinsengracht. They followed a boat that went with their loud music. The one did it with more ease than the other. No one has fallen. They kept good rate.
Go with the flow. Delicious we are going out again.
Look forward to what this year all again comes on the Prinsengracht.